Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns
Anh Minh - Công ty  TNHH Tân Phú

Anh Minh - Công ty TNHH Tân Phú

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Minh phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty TNHH Tân Phú tại Hải Phòng chuyên kinh doanh thương mại về dăm gỗ. Tôi...