Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Công ty NOL Việt Nam

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty NOL Việt Nam

ĐỊA CHỈ: Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐIỆN THOẠI: +84 225 3747 9xx

EMAIL:

THÀNH VIÊN: VIP

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Nhập khẩu máy móc thiết bị và linh kiện điện tử

VÀI NẾT VỀ DOANH NGHIỆP


II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TAGS :