Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khánh Vua | Cơ hội giao thương xuất nhập khẩu

Công ty xuất khẩu Huy Quang

TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty xuất khẩu Huy Quang

ĐỊA CHỈ: Nguyễn Văn Linh, Lê Chân,  TP Hải Phòng

ĐIỆN THOẠI: +84225 856 1xx

EMAIL:

THÀNH VIÊN: Thông Thương

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất, chế biến thực phẩm

VÀI NẾT VỀ DOANH NGHIỆP


Đang cập nhật

TAGS :

Công ty xuất khẩu Huy Quang