Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns
  • Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khánh Vua | Cơ hội giao thương xuất nhập khẩu

Công ty Hải Âu, Hải Phòng

TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty Hải Âu, Hải Phòng

ĐỊA CHỈ: Tông Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

ĐIỆN THOẠI: +84225 739 xxx

EMAIL:

THÀNH VIÊN: Diamond

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất bột giấy, giấy, bìa và thiết bị bằng gỗ

VÀI NẾT VỀ DOANH NGHIỆP


Đang cập nhật

TAGS :