Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Công ty cổ phần Minh Đức

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Minh Đức

ĐỊA CHỈ: Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, Hải Phòng

ĐIỆN THOẠI: +84 225 6550 xxx

EMAIL:

THÀNH VIÊN: VIP

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Cung cấp các sản phẩm hóa chất, hóa chất công nghiệp...

VÀI NẾT VỀ DOANH NGHIỆP


II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TAGS :