Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khánh Vua | Cơ hội giao thương xuất nhập khẩu
Xuất siêu trở lại

Xuất siêu trở lại

Sau nhiều tháng nhập siêu, trong nửa cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu trở lại với con số 430 triệu USD. Nếu xu hướng...

Nâng chất đồ gỗ Việt

Nâng chất đồ gỗ Việt

Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vừa ký tắt văn bản Hiệp định Đối tác tự nguyện và thực thị lâm luật, quản trị rừng và...