Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns
Phương thức thanh toán và nhờ thu

Phương thức thanh toán và nhờ thu

Phươngthức thanh toán TT TT: (Telegraphic Transfer - chuyển tiền bằng điện) nằm tronghình thức thanhtoán By remittance - By transfer. Hình thức này như sau: Ngânhàng của người muasẽ điện...

Điều lệ thương mại quốc tế

Điều lệ thương mại quốc tế

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người...