Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xuất khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ: Chủ động để tránh rủi ro

Từ tháng 6/2017, hàng hóa xuất khẩu (XK) vào thị trường Hoa Kỳ sẽ phải đạt chuẩn theo Đạo luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA).

Thông tin tại hội thảo “Xu hướng an toàn thực phẩm toàn cầu và giải pháp gia tăng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt”, ông Nestor Scherbey - Cố vấn cao cấp Liên minh Thuận lợi hóa thương mại toàn cầu - cho biết: Đạo luật FSMA nhằm bảo đảm thực phẩm đưa vào Hoa Kỳ an toàn như được sản xuất trong nước.

FSMA quy định, hai năm một lần, các nhà XK nước ngoài đang xuất hàng thực phẩm, đồ uống cho người và động vật vào thị trường Hoa Kỳ phải đăng ký lại “Cơ sở sản xuất” và “Người đại diện” với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), để được cấp mã số kinh doanh hợp lệ mới. Tuy nhiên, có mã số kinh doanh, không có nghĩa là doanh nghiệp (DN) được cấp phép XK thực phẩm sang Hoa Kỳ!

Đưa ra lời khuyên đối với DN Việt Nam, ông Nestor Scherby cho rằng, nếu DN Việt Nam chưa nắm vững thông tin về những quy định mới, đừng cố gắng XK sản phẩm thực phẩm sang Hoa Kỳ bởi rủi ro rất lớn.

Bên cạnh đó, ông Đào Đức Huấn - Giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn (Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông thôn) - nhận định: Hiện nay, DN Việt đang đối diện với 3 thách thức nội tại. Thứ nhất, DN vẫn thực hiện thói quen thương mại một cách “ngẫu nhiên và tình cờ”, tuy nhiên, FSMA yêu cầu các mối quan hệ giữa nhà sản xuất, nhà XK và nhà nhập khẩu phải được thiết lập từ trước. Thứ hai, sản phẩm muốn XK sang Mỹ không phải chỉ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về kiểm soát hành vi, yếu tố thực hành. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh liên kết chuỗi của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Thứ ba, FSMA tác động trực tiếp đến tăng chi phí và giá thành sản phẩm.

Theo ông Rick Gilmore - Chủ tịch Diễn đàn An toàn thực phẩm toàn cầu (GFSF), nếu DN không đáp ứng đủ các quy định của đạo luật mới này, sẽ bị buộc hoàn xuất, xử lý lô hàng. Do đó, DN nên đầu tư xây dựng chất lượng sản phẩm, không thể cạnh tranh bằng giá như trước đây mà thay vào đó phải cạnh tranh bằng các quy định của thị trường, theo tiêu chuẩn quốc tế. Tùy theo điều kiện mà các DN chọn cách liên doanh liên kết phù hợp để nâng cao năng lực trong XK.

TAGS :

hang hoa xuat khau hoa ky thuc pham xuat khau viet nam xnk