Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai tăng gấp hơn 2 lần

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu ở Lào Cai năm 2017 đạt 2,634 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2016, đặc biệt xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ tăng gấp trên 2 lần so với năm 2016.

 

Hoạt động XNK năm 2017 qua Lào Cai tuy có nhiều biến động, song các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp với huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp thúc đẩy như: Điều chỉnh phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu; kéo dài thời gian thông quan hàng thủy sản, nông sản qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Bắc Sơn (Hà Khẩu) và cho xe tải cỡ lớn chở 4 loại trái cây sang Hà Khẩu vẫn được hưởng chính sách biên mậu; tổ chức các hội nghị xúc tiến XNK, hội nghị giao thương... nên kết quả XNK đã tăng khá cao. Đặc biệt, riêng XNK qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt 1,536 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 424,6 triệu USD (tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu là 621,5 triệu USD), tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua Lào Cai gồm quặng các loại, phốt pho vàng, quả thanh long; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón, than cốc, hàng nông sản… Điểm nhấn trong bức tranh các mặt hàng xuất khẩu qua Lào Cai năm 2017 là mặt hàng quả thanh long những năm trước gần như không xuất khẩu được, nhưng năm 2017 xuất khẩu đã tăng 79 lần về khối lượng và giá trị tăng hơn 56 lần so với năm 2016.

Trong năm 2017, Lào Cai cũng đã cấp 660 bộ C/O cho 175.000 tấn hàng hóa XNK, giá trị kim ngạch đạt 44 triệu USD. Tại khu vực cửa khẩu biên giới đã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ hiện đại phục vụ hoạt động XNK như logistics, giám định hàng hóa, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, khai báo hải quan điện tử...

Bước sang năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 2,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm 2017. Để thúc đẩy XNK qua địa bàn trong năm 2018, Sở Công Thương Lào Cai cho biết sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình về tiến độ ban hành Thỏa thuận khung xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới của Bộ Công Thương để nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam; kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu Kim Thành - Bắc Sơn (Hà Khẩu); nắm bắt cơ chế, chính sách hoạt động XNK của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thống nhất với Vân Nam mở rộng mặt hàng trao đổi của cư dân biên giới được vận chuyển thẳng sang Trung Quốc bằng xe tải lớn mà không phải chuyển sang xe biên mậu loại nhỏ; bố trí địa điểm trưng bày sản phẩm của châu Hồng Hà (huyện Hà Khẩu, Vân Nam) tại thành phố Lào Cai. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân, hoạt động tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, triển khai hoạt động thí điểm xuất khẩu nông sản tại khu vực Mốc quốc giới số 93 (2) thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.../.

TAGS :