Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xuất khẩu Dệt may đạt 3,53 tỷ USD sau 2 tháng

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 2/2017 đạt 1,39 tỷ USD, giảm 35,7% so với tháng trước.

Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 đạt 3,53 tỷ USD, tăng 8,4% so với 2 tháng/2016.

Xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,72 tỷ USD, tăng 7%; sang EU: 488 triệu USD, tăng 7,1%; sang Nhật Bản: 438 triệu USD, tăng 8,5%; sang Hàn Quốc: 377 triệu USD, tăng 14,4%…

Trong khi đó, đối với mặt hàng giầy dép, trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 2 tháng/2017 đạt 2,03 tỷ USD, tăng 8,6%. Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng xuất khẩu chung của nhóm hàng này. Trong đó xuất sang Hoa Kỳ đạt 653 triệu USD, tăng 8,7%; sang Trung Quốc đạt 175 triệu USD, tăng 33%...

Riêng đối với thị trường lớn nhất là EU, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 654 triệu USD, chỉ tăng 4,1% so với 2 tháng/2016.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng/2017 đạt hơn 55,66 tỷ USD, tăng mạnh 19,5%, tương ứng tăng gần 9,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong t​háng 2/2017 xuất khẩu đạt kim ngạch gần 13,11 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước. Tính đến hết 2 tháng/2017 xuất khẩu cả nước đạt gần 27,43 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 2/2017 đạt gần 15,15 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng/2017 đạt hơn 28,23 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với mức thặng dư trong tháng 1/2017 thì đến tháng 2/2017 cán cân thương mại hàng hóa đã thâm hụt hơn 2,04 tỷ USD. Qua đó, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 2 tháng/2017 thâm hụt 803 triệu USD.

Nguồn: Doanh Nghiệp Việt Nam

TAGS :

det may det may tai hai phong xuat khau xuat khau det may xuat nhap khau may mac