Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xuất khẩu chè sang Pakistan đạt hơn 39 triệu USD

Tám tháng đầu năm, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Pakistan bao gồm chè, xơ, sợi dệt các loại, hạt tiêu, sắt thép các loại, hàng thủy sản… với tổng kim ngạch đạt hơn 333 triệu USD.

 

Cụ thể, tháng 8/2017, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt hơn 46,778 triệu USD, tăng 22,33% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 8 tháng đạt hơn 333 triệu USD, tăng 20,57% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó kim ngạch xuất khẩu chè đạt hơn 39,897 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại, 22,803 triệu USD; hạt tiêu, 38,638 triệu USD; sắt thép các loại, 19,308 triệu USD; hàng thủy sản, 10,450 triệu USD…

Tháng 8/2017, Việt Nam nhập khẩu từ Pakistan đạt 7,510 triệu USD, giảm 33,19% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng cộng 8 tháng, Việt Nam nhập khẩu từ Pakistan đạt 80,119 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vải các loại, 23,728 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, 14,117 triệu USD; dược phẩm, 9,741 triệu USD; bông các loại, 2,240 triệu USD…

TAGS :