Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xem xét giảm phí thẩm định cấp chứng thư thủy sản xuất khẩu

Liên quan tới kiến nghị của các doanh nghiệp thủy sản về việc lấy mẫu và mức phí trong thủ tục thẩm định cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho rằng, mức thu hiện hành là phù hợp, nhưng sẽ xem xét giảm để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, qua khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính cho thấy, mức phí quy định hiện hành về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm XK theo yêu cầu của nước NK  là phù hợp với các hoạt động chi trong thực tế, theo đúng nguyên tắc cơ bản bù đắp chi phí tại Luật Phí và lệ phí. Đồng thời đã tính hệ số kết hợp rất cao khi thực hiện đồng thời các hoạt động liên quan. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, sau chuyến khảo sát nêu trên, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã báo cáo và đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính có phương án giảm mức thu phí cho doanh nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thực hiện.

Liên quan đến kiến nghị của các doanh nghiệp thủy sản về giảm phí kiểm tra, chứng nhận các lô hàng “dịch vụ”, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho rằng, hiện nay lượng hàng thủy sản XK qua các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản để kiểm tra, chứng nhận chiếm khoảng 67% so với tổng lượng thủy sản XK của Việt Nam. 

Như vậy, có khoảng 33% lượng hàng thủy sản XK được chứng nhận, giám định, kiểm định bởi các đơn vị khác. Mặc dù Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là cơ quan thẩm quyền Việt Nam duy nhất kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản XK nhưng các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản không phải là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ chứng nhận đối với thủy sản xuất khẩu vào thị trường không bắt buộc yêu cầu chứng nhận bởi cơ quan thẩm quyền Việt Nam. 

Do đó, đối với kiến nghị của doanh nghiệp thủy sản về việc áp dụng cơ chế lấy mẫu kiểm nghiệm theo tỷ lệ, tần suất lấy mẫu thẩm tra lô hàng thuộc diện áp dụng Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNN cho các lô hàng “dịch vụ” thì tùy theo điều kiện thực tế, tùy theo chủng loại sản phẩm, đối tượng khách hàng mà mỗi trung tâm vùng sẽ có cơ chế phù hợp. 

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, hiện nay, theo thông lệ quốc tế và đảm bảo độ tin cậy, khách quan trong việc kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng XK, chưa có cơ quan nào sử dụng kết quả kiểm nghiệm mẫu do doanh nghiệp gửi đến để chứng nhận cho lô hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời cũng không chứng nhận lô hàng chỉ dựa trên kết quả kiểm nghiệp tại phòng kiểm nghiệm của doanh nghiệp. Các kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu được kiểm nghiệm, không phải là kết quả cho toàn bộ lô hàng. Do đó, hiện nay để đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ cung cấp, kiến nghị này là không phù hợp với hoạt động dịch vụ chứng nhận lô hàng của các trung tâm vùng thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng khuyến cáo các doanh nghiệp không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của các trung tâm vùng, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ của các đơn vị khác./.

TAGS :