Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới

Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu nông sản, được thị trường nước ngoài đánh giá cao nhưng 90% nông sản xuất khẩu dưới dạng thô nên giá trị thấp. Một trong những nguyên nhân là do nhiều địa phương và doanh nghiệp chưa thấy rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những doanh nghiệp và người nông dân dốc hết lòng hết sức để đưa nông sản của Việt Nam ra Thế giới.

TAGS :

nong-san-viet-nam