Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Vượt EU, ASEAN trở thành thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt

Theo thông tin mới nhất của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông và ASEAN tăng rất mạnh. Vượt EU, ASEAN đã trở thành thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam. 

Tổng giá trị XK cá tra trong tháng 1/2018 đạt 172,5 triệu USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó giá trị XK sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông tiếp tục tăng mạnh - 132% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là thị trường XK lớn nhất của cá tra Việt Nam với 41 triệu USD, chiếm tới 23,9% tổng XK cá tra.

Cùng với mức tăng trưởng XK của thị trường Trung Quốc - Hồng Kông, giá trị XK cá tra sang thị trường Hoa Kỳ - thị trường lớn thứ 2 của cá tra Việt Nam đạt 26 triệu USD, tăng 31%.

Trong tháng 1/2018, giá trị XK sang 3 thị trường lớn trong khu vực ASEAN là Thái Lan, Singapore và Philippines tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 163,5%; 71,5% và 114,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung, giá trị XK sang thị trường ASEAN đạt 19,1 triệu USD, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Với giá trị XK tăng trưởng mạnh, ASEAN đã vượt EU để trở thành thị trường XK cá tra lớn thứ 3 của Việt Nam.

Ba thị trường tiềm năng khác là Mexico, Colombia và Ảrập Xêút, giá trị XK tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 55,7%; 81,4% và 78,9%. Trong năm 2018, XK cá tra sang các thị trường này có thể tục duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

VASEP cũng dự báo, kim ngạch XK cá tra cả nước năm nay có thể đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

TAGS :