Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Vốn đầu tư thực hiện ước đạt gần 12.600 tỷ đồng

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2 ước tính đạt 12.582 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương 2.489 tỷ đồng và vốn địa phương 10.093 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 29.076 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 5.632 tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị có vốn thực hiện cao nhất với 2.008 tỷ đồng, bằng 10,9% và giảm 22,4% so với năm trước.

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương quản lý đạt 23.444 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động đầu tư trong tháng chủ yếu tập trung thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2018. 

 

TAGS :