Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Trên 300 đại biểu tham dự Diễn đàn khởi nghiệp APEC

Ngày 12/9, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chủ trì khai mạc Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017, với sự tham dự của trên 300 đại biểu đại điện cho 21 nền kinh tế APEC. 

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 đã tập trung thảo luận những nội dung nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, như: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đổi mới, sáng tạo, xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường. 

Ngoài phiên họp toàn thể, tại các phiên thảo luận song song, các doanh nghiệp khởi nghiệp được nghe các diễn giả tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp của Việt Nam và quốc tế giới thiệu nhiều nội dung quan trọng trong khởi nghiệp. 

Cụ thể, về Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC, các diễn giả cho rằng, Hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động hiệu quả là tiền đề quan trọng để tinh thần kinh doanh ngày càng phát triển, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả. Hệ sinh thái khởi nghiệp cần được xây dựng có tầm nhìn dài nhằm đảm bảo tính bền vững. Định hướng và các hoạt động của các nền kinh tế để cùng nhau xây dựng sinh thái khởi nghiệp kết nối, năng động và sáng tạo trong khu vực. 

Các phiên thảo luận song song đã tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp với nhiều chuyên đề. Cụ thể, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số đang là xu hướng bắt buộc trong khu vực APEC và thế giới. Phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo của công nghệ, và cũng làm thay đổi cách nhìn về thế giới. Hoạt động để thúc đẩy đổi mới sáng tạo với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển lĩnh vực trọng tâm dựa trên lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ và liên kết các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các chuỗi giá trị ngành có lợi thế của các nền kinh tế: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, văn hoá, giải trí, logistics, và sản xuất chế biến. 

Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh đến giáo dục, đào tạo về khởi nghiệp. Nội dung này nhằm tăng cường kỹ năng nghề cho giới trẻ là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả. Đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, đưa ra sáng kiến để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo khởi nghiệp, tăng cường đổi mới sáng tạo trong khu vực APEC. 

Một nội dung quan trọng được các diễn giả chia sẻ là dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. Đây là các dịch vụ phát triển kinh doanh hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khởi sự, phát triền và mở rộng. Các dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ ngày càng đa dạng phong phú. 

Để phát triển bền vững và tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật, nâng cao đạo đức kinh doanh thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn kinh doanh tốt cho doanh nghiệp từ bước khởi nghiệp. Trong phiên thảo luận này, các kinh nghiệm và bài học thực tiễn về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng xanh, thực hiện trách nhiệm xã hội đã  được chia sẻ giữa các nền kinh tế APEC. 

Theo Ban tổ chức, các sáng kiến và nội dung của Diễn đàn Khởi nghiệp APEC sẽ được thảo luận và dự kiến đưa ra thành tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC  diễn ra vào ngày 15/9/2017. 

TAGS :