Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

TP.HCM: Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 11%

Theo Sở Công Thương TP.HCM, năm 2017 kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt 29,69 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2016

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong năm 2017, cơ cấu xuất khẩu của thành phố tiếp tục có sự dịch chuyển giữa các nhóm ngành phù hợp với mục tiêu và định hướng chuyển dịch cơ cấu của thành phố khi nhóm nông lâm thủy sản giảm dần tỉ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu (năm 2015 chiếm 18,4%; năm 2016 chiếm 16,4% và năm 2017 chiếm 15,4%), trong khi nhóm hàng công nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất (75,3%) và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất (kim ngạch ước đạt 22,66 tỷ USD, tăng 10,66%) trong các nhóm ngành.

Trong năm 2018, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM tăng khoảng 10% so với năm 2017. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp Viện Chính sách công trường Đại học kinh tế TP.HCM, các chuyên gia giảng dạy trường Đại học Fulbright xây dựng Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, dự kiến sẽ trình UBND TP.HCM phê duyệt trong quý 1/2018.

Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 sẽ tập trung vào việc xác định lợi thế cạnh tranh về mặt hàng xuất khẩu cụ thể, qua đó xây dựng danh mục các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu cần khuyến khích phát triển trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, đề án sẽ dự báo cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của thành phố trong bối cảnh mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế; xác định các nhóm ngành sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh của thành phố và đề xuất chiến lược hệ thống, giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phát triển lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn. 

Từ kết quả nghiên cứu của đề án, thành phố xác định được các nhóm ngành xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, từ mô hình thành công của chương trình hỗ trợ đào tạo công nhân, chuyên gia kỹ thuật ngành gỗ của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thuộc chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, Sở Công Thương đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ đào tạo công nhân, chuyên gia kĩ thuật cho 5 hội ngành nghề xuất khẩu chủ yếu.

TAGS :