Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Tích cực hoàn thành kế hoạch năm 2017

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017 đúng tiến độ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu tiếp tục bám sát các đề án đang triển khai, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn phát sinh cho đơn vị thụ hưởng.

 

Trong những tháng đầu năm, trung tâm đã tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án như: Đào tạo nghề, tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại và thông tin tuyên truyền; tổ chức thực hiện các lớp tập huấn khởi sự, quản trị doanh nghiệp nông thôn; an toàn, tiết kiệm điện; an toàn thiết bị công nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho các cơ sở, doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công. Các hoạt động của khuyến công đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, trung tâm đã hỗ trợ Công ty TNHH MTV chế biến và bảo quản thủy sản Thùy Dung và Cơ sở sản xuất Hải Huy với tổng kinh phí 400 triệu đồng; phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức lớp tập huấn "Khởi sự doanh nghiệp" cho 35 học viên; xây dựng Đề án "Duy trì và phát triển làng nghề" đến nay đã hoàn thành thủ tục công nhận 8 làng nghề tại các huyện và thành phố trong tỉnh.

Theo ông Lê Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu, hoạt động khuyến công tỉnh đã đáp ứng mục tiêu góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Tạo làn sóng mới cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến và có điều kiện quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình. Giúp doanh nghiệp có lực lượng lao động tay nghề cao, ổn định từ việc hỗ trợ đào tạo nghề của chương trình khuyến công. 

Nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017 đúng tiến độ, trong những tháng cuối năm, trung tâm đã và sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch kinh phí khuyến công được phê duyệt; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công; tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tham gia thực hiện kế hoạch đề án, hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa - xã hội ở nông thôn.

TAGS :