Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Thu 5 tỷ USD 1 tháng từ xuất khẩu điện thoại

Thông tin đáng chú ý này vừa được Tổng cục Hải quan phát đi về hoạt động XNK cả nước ước tính trong tháng 10/2017.

 

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10, tổng trị giá XNK của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3%; tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%.

Với kết quả ước tính trên, tính hết tháng 10, tổng trị giá XNK của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2017 tiếp tục thặng dự với ước tính cua Tổng cục Hải quan là 900 triệu USD, qua đó, nâng mức thặng dư đến hết tháng 10 đạt 1,23 tỷ USD.

Diễn biến 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều có sự tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ 2016. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 5 tỷ USD trong tháng 10. Ước tính đến hết tháng 10, đạt trị giá kim ngạch 36,54 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước đạt 2,3 tỷ USD trong tháng 10, và nâng kim ngạch lên 21,51 tỷ USD tính từ đầu năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước đạt 2,43 tỷ USD, nâng tổng trị giá kim ngạch hết tháng 10 đạt gần 21 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước…

Các nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng qua cũng cơ bản duy trì tăng trưởng hai con số. Đáng chú ý là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 3,6 tỷ USD trong tháng 10 nâng tổng trị giá kim ngạch tính từ đầu năm lên 30,92 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 2,6 tỷ USD trong tháng 10, nâng tổng trị giá kim ngạch từ đầu năm đến nay đạt 27,98 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 1,9 tỷ USD trong tháng 10, nâng giá trị nhập khẩu 10 tháng lên 12,76 tỷ USD, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước…

TAGS :