Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Thị trường hạt điều 11 tháng năm 2017 tăng cả lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Hải quan Việt Nam, tháng 11 năm 2017, Việt Nam xuất khẩu 32,48 nghìn tấn điều, thu về 325,63 triệu USD, tăng 9,34% về lượng và tăng 21,89% về giá trị; nâng tổng lượng điều xuất khẩu 11 tháng đầu năm là 323,83 nghìn tấn, thu về 3,21 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 23,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 34,96%, 15,55% và 12,89% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều.

Nhìn chung, 11 tháng đầu năm, hầu hết các thị trường đều có sự tăng trưởng kim ngạch, đáng kể như Bỉ tăng 195,27% với kim ngạch 26,36 triệu USD, Nga tăng 56,35% với kim ngạch 48,89 triệu USD, Ấn Độ tăng 56,34% với kim ngạch 40,23 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 49,12% với kim ngạch 27,24 triệu USD, Pháp tăng 47,03% ứng với 35,85 triệu USD. Đây là những thị trường đạt kim ngạch trên 20 triệu USD, đồng thời có sự tăng trưởng cao về kim ngạch, cho thấy mặt hàng điều Việt Nam đã có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn, có tiềm năng mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới.

Ngược lại, có 5/27 thị trường có sự sụt giảm về kim ngạch, đáng kể như  Hy Lạp, Nam Phi, Hồng Kông.

TAGS :