Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Tập đoàn Hoa Sen suy giảm hiệu quả hoạt động

Thông tin thu thập được từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cho thấy, doanh nghiệp có dấu hiệu suy giảm hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, doanh thu thuần niên độ tài chính 2016 - 2017 (từ 1/10/2016 - 30/9/2017) đạt 26.149 tỷ đồng, tăng 14% so với niên độ trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.332 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch.

Tổng doanh thu quý I niên độ tài chính 2017 - 2018 đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ quý I niên độ trước, hoàn thành 26% kế hoạch 30.000 tỷ đồng đặt ra cho cả niên độ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 332 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ niên độ trước, hoàn thành 25% kế hoạch 1.350 tỷ đồng đặt ra cho cả niên độ.

Trong năm 2018, Hoa Sen có 2 dự án lớn dự kiến hoàn thành gồm Dự án Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ, vốn đầu tư 469 tỷ đồng, công suất 150.000 tấn ống thép thành phẩm, dự kiến hoàn thành vào tháng 3. Thứ hai là Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định giai đoạn 2, vốn đầu tư 1.740 tỷ đồng, tổng công suất dự án 250.000 tấn tôn mạ thành phẩm, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

TAGS :