Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Những nhóm hàng xuất khẩu chính tháng 1 năm 2018

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng đầu năm 2018 có 5 nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu tiên là 3,93 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 1 tháng 2018 là: Trung Quốc đạt 895 triệu USD tăng 19 lần; Hàn Quốc đạt 432 triệu USD, tăng 88,5%; EU(28 nước) đạt 958 triệu USD, tăng 26,2%; …

Hàng dệt may: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm là 2,49 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng cuối năm 2017, và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,19 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt 309 triệu USD tăng 23%; EU(28 nước) đạt 340 triệu USD, tăng 7,5%; …

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm  là 2,37 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và 48,4% so với cùng kỳ năm trước

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 691 triệu USD; tăng 80,1%; Hoa Kỳ 220 triệu USD, tăng 34%; Hàn Quốc 217 triệu USD, tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước

Giầy dép các loại: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu là 1,42 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước

Giầy dép xuất khẩu trong tháng đầu năm chủ yếu sang Hoa Kỳ với 506 triệu USD, tăng 33,7%; EU(28 nước) tăng 433 triệu USD, tăng 4,4%; sang Trung Quốc đạt 130 triệu USD, tăng 68,8%...

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu năm đạt 1,22 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước, và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác năm 2018 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường: Hoa Kỳ với 206 triệu USD, tăng 7,5%; sang Nhật Bản với 147 triệu USD, tăng 17,6%, sang Trung Quốc 122 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước

Gỗ và sản phẩm từ gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 774 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng đầu năm chủ yếu sang Hoa Kỳ với 317 triệu USD, tăng 29,3%; sang Trung Quốc đạt 104 triệu USD, tăng 44,5%; sang Nhật Bản đạt 102 triệu USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 761 triệu USD, tăng 21,5% so với tháng trước, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản 216 triệu USD, tăng 38,9%, sang Hoa Kỳ đạt 105 triệu USD, tăng 62,5%; sang Đài Loan đạt 54 triệu USD, tăng 17 lần; …

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản trong đầu năm đạt 670 triệu USD, giảm 6,9% so với tháng trước và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản trong tháng đầu năm được xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản 104 triệu USD, tăng 24,8%; sang Hoa Kỳ 94 triệu USD, tăng 19,9%; sang Trung Quốc 74 triệu USD, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước; …  

Máy ảnh máy quay phim và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm đạt 498 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước, và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 01/2018 chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 288 triệu USD, tăng 81,9%; sang Hông Công là 117 triệu USD, tăng 110,8%; sang Hàn Quốc là 27 triệu USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước; …

TAGS :