Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Những nhóm hàng nhập khẩu chính 7 tháng năm 2017

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết 7 tháng/2017, nhập khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 117,83 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 22 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 81,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Nhiều nhóm hàng có tốc độ tăng trên 50% như: rau quả (103,4%), hạt điều (101,7%), cao su (79%), lúa mỳ (56%), phế liệu sắt thép (52%), bông (50,8%).

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tháng 7/2017 đạt  hơn 2,96 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 đạt hơn 21,22 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước, là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong 54 nhóm hàng.

Các thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam 7 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc với kim ngạch 6,96 tỷ USD, tăng 121,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 32,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 6,26 tỷ USD, tăng 25,3%, chiếm tỷ trọng 29,5%; thị trường Nhật Bản với 2,49 tỷ USD, tăng 3%, chiếm tỷ trọng 11,7%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 2,88 tỷ USD, bằng kim ngạch nhập khẩu của tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 7 tháng/2017 đạt 19,18 tỷ USD, tăng 27,3% so với tháng trước.

Các thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam 7 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc đạt trị giá 7,15 tỷ USD, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 37,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trung Quốc đạt trị giá 3,82 tỷ USD, tăng 24,7%, chiếm tỷ trọng 19,9%; Đài Loan với 2,01 tỷ USD, tăng 21,6%, chiếm tỷ trọng 10,5%;…

Điện thoại các loại và linh kiện: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng gần 1,2 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 7 tháng/2017 đạt 7,44 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2017 nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ các thị trường: Trung Quốc với 3,89 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc với 2,76 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước; …

Nhóm hàng nguyên phụ liệu (bao gồm: bông, xơ sợi dệt các loại, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): Nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu trong tháng 7/2017 đạt gần 1,78 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu 7 tháng/2017 đạt 12,1 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 10,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong đó:

Vải các loại là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 6,47 tỷ USD, tăng 8,5%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy được nhập về với trị giá 3,2 tỷ USD, tăng 9,7%; bông các loại đạt trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 50,8%; xơ, sợi dệt đạt trị giá 1,02 tỷ USD, tăng 14,2%.

Các thị trường chủ yếu cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu cho Việt Nam trong 7 tháng/2017 gồm: Trung Quốc với 5,11 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc với kim ngạch 1,75 tỷ USD, tăng 3,8%; Đài Loan với kim ngạch 1,37 tỷ USD, tăng 6,1%; Hoa Kỳ: 1,07 tỷ USD, tăng mạnh 64%...

Sắt thép các loại:  Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 7/2017 đạt gần 1,1 triệu tấn, trị giá 633 triệu USD; tăng 0,4% về lượng, tuy nhiên giảm 2,5% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng sắt thép nhập khẩu trong 7 tháng/2017 đạt gần 9 triệu tấn, trị giá 5,24 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp sắt thép các loại cho Việt Nam 7 tháng/2017 chủ yếu gồm: thị trường Trung Quốc với 4,48 triệu tấn, trị giá 2,52 tỷ USD, giảm 30,9% về lượng, tuy nhiên tăng 0,4% về trị giá; thị trường Nhật Bản cung cấp 1,3 triệu tấn, trị giá 779 triệu USD, giảm 20,4% về lượng và tăng 14,3% về trị giá.

 Ô tô nguyên chiếc các loại: Trong tháng 7/2017 cả nước nhập khẩu 6,94 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá 167 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và 2,6% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong 7 tháng/2017 đạt 57,8 nghìn chiếc, trị giá gần 1,21 tỷ USD, giảm 4,1% về lượng, giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; trong đó lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 29,1 nghìn chiếc, trị giá là 499 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 10,7% về trị giá.

Trong 7 tháng/2017 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với gần 21,9 nghìn chiếc, tăng 16,1%; Indonesia với 12,6 nghìn chiếc, gấp hơn 9 lần; Hàn Quốc: 5,4 nghìn chiếc, giảm 52,6%; Ấn Độ: 5,2 nghìn chiếc, giảm 34%; Trung Quốc: 4,1 nghìn chiếc, giảm 46,9%…so với cùng kỳ năm 2016.

 Xăng dầu các loại:  Trong tháng cả nước nhập khẩu 1,18 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 586 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng nhập khẩu xăng dầu các loại 7 tháng/2017 đạt 7,55 triệu tấn, trị giá 3,91 tỷ USD, tăng 4,6% về lượng, và tăng 34,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp xăng dầu cho Việt Nam 7 tháng/2017 chủ yếu là: Singapore với 3,06 triệu tấn, tăng 10%; Hàn Quốc với 1,72 triệu tấn, tăng 80,8%; Malaysia với 1,49 triệu tấn, giảm 28,9%...

TAGS :