Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Những mặt hàng đang tạo dấu ấn mạnh trên thị trường xuất khẩu Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm đã có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Bao gồm, điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Theo số liệu sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 11 tháng /2017,  tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 385,77 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 194,47 tỷ USD, tăng 21,5% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 191,3 tỷ USD, tăng 21,2%.

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 11/2017 với 26 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đạt kim ngạch 157,29 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Điện thoại các loại và linh kiện: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng năm đạt 41,38 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 11 tháng dẫn đầu thị trường EU (28) đạt kim ngạch xuất khẩu 11,31 tỷ USD; tiếp đến là Trung Quốc với 5,47 tỷ USD, tăng hơn 6 lần; UAE; thị trường Hàn Quốc; Hoa Kỳ...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 11 đầu năm đạt 23,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 11,15 tỷ USD, tăng 8%; tiếp đến là sang EU(28); Nhật Bản; Hàn Quốc.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng đầu năm là 23,68 tỷ USD, tăng mạnh 38,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 11 tháng 2017 là: Trung Quốc với 6,18 tỷ USD, tăng mạnh 74,5%; tiếp đến là thị trường EU 4,24 tỷ USD, tăng 22,7%; Hoa Kỳ 3,19 tỷ USD, tăng 18,6%; …so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại: Xuất khẩu giầy dép các loại trong 11 tháng đầu năm đạt 13,19 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng/2017 giày dép các loại chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường: Hoa Kỳ với 4,6 tỷ USD, tăng 14,1%; thị trường EU (28 nước) đạt 4,18 tỷ USD, tăng 10,7%, thị trường Trung Quốc 1,04 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng đạt 1,2 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 11 tháng/2017 đạt 11,64 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong 11 tháng đầu năm chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường Hoa kỳ; Nhật Bản; EU(28)...

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng 11/2017 là 7,6 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ nhiều nhất với 1,3 tỷ USD, tiếp sau là Nhật Bản; EU(28)...

Gỗ và sản phẩm từ gỗ: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng đầu năm đạt 6,9 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam 11 tháng chủ yếu gồm: Hoa Kỳ; Trung Quốc; Nhật Bản.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 đạt 6,37 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam 11 tháng/2017 chủ yếu gồm Nhật Bản với 1,97 tỷ USD, tăng 14,4%; Hoa Kỳ với 1,07 tỷ USD, tăng 49,6%, Thái Lan với 302 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xơ sợ dệt các loại: Xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 3,27 tỷ USD, tăng 15,7% về lượng và 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc; Hàn Quốc....

Hàng rau quả: Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 312 triệu USD, tăng 30% so với tháng trước. Trong 11 tháng/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 3,18 tỷ USD tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu hàng rau quả từ Việt Nam trong 11 tháng /2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD tăng mạnh 54,9% so với cùng kỳ năm 2016; Tiếp theo là Nhật Bản; Hoa Kỳ...

TAGS :