Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Nhiều giải pháp dỡ thẻ vàng của EU về IUU

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến nay, có ít nhất 62 doanh nghiệp và xí nghiệp chế biến, xuất khẩu hải sản trong nước cam kết tham gia chương trình chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). 

 

Theo đó, để nhanh chóng dỡ bỏ thẻ vàng do Liên minh châu Âu (EU) áp với doanh nghiệp Việt Nam do các nỗ lực chưa đủ để chống hoạt động khai thác bất hợp pháp (IUU), các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã cam kết chỉ mua hải sản từ những tàu cá khai thác hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những đơn vị nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, cũng chỉ nhập khẩu hải sản được khai thác hợp pháp, tức không thu mua hải sản của các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp, khai thác không có giấy phép, không có nhật ký và không báo cáo theo quy định hay khai thác bằng ngư cụ bị cấm…

Cũng nhằm mục tiêu nhanh chóng dỡ thẻ vàng IUU của EU, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã trình Chính phủ kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy trình. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đệ trình Chính phủ phê duyệt Đề án khai thác hải sản viễn dương, và quy hoạch khai thác hải sản xa bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, thành lập và vận hành hệ thống kiểm soát nguyên vật liệu thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam, trong khi điều chỉnh và vận hành hiệu quả cơ chế chứng nhận xuất xứ thủy sản khai thác trong nước. 

Ngoài ra, nâng cấp hệ thống kỹ thuật của trạm bờ tại Tổng cục Thủy sản và 28 tỉnh ven biển để giám sát và sử dụng hiệu quả thông tin được giám sát từ 10.000 tàu cá để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp. Bên cạnh đó, thiết lập cơ sở dữ liệu nghề cá để tăng cường công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc đối với thủy sản khai thác trong trước, cũng như thiết lập được hệ thống kiểm soát hiệu quả để từ chối nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác bất hợp pháp do tàu cá nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Trước đó, ngày 23/10/2017, Việt Nam đã bị EU phạt thẻ vàng về chống khai thác bất hợp pháp đối với hải sản Việt Nam. Lý do EU đưa ra là Việt Nam chưa quản lý tốt ngành khai thác hải sản hoặc khai thác thiếu bền vững, bất hợp pháp và không có báo cáo. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu hải sản của Việt Nam bởi EU là một trong những thị trường lớn nhất, mỗi năm nhập khẩu khoảng 300 - 400 triệu USD hải sản từ Việt Nam. Việt Nam có 6 tháng để dỡ bỏ thẻ vàng và các cơ quan chức năng, hiệp hội, các DN hải sản đang nỗ lực cho mục tiêu này.

TAGS :