Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khánh Vua | Cơ hội giao thương xuất nhập khẩu
Bí xanh thơm Bắc Kạn

Bí xanh thơm Bắc Kạn

Bí xanh thơm Bắc Kạn là rau sạch đặc sản vùng núi Tây Bắc. Trái bí có dáng thon dài, vỏ dày và cứng với đặc điểm...