Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Nghệ An: Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 20% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, trong 10 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 808 triệu USD, tăng 20,11% so với cùng kỳ năm 2016.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 308 triệu USD; nhóm nông lâm thủy sản đạt 140 triệu USD, nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt 46 triệu USD, nhóm hàng hóa khác đạt 12 triệu USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 559,7 triệu USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2016.

Một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Công ty TNHH Hợp Mạnh, Công ty TNHH ASEAN HM…

Dự ước năm 2017 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 885 triệu USD, tăng 3,87% so với năm 2016, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 600 triệu USD, tăng 5,82%.

Về thị trường xuất khẩu: 11 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất bán hàng hóa sang thị trường 69 nước và vùng lãnh thổ, trong đó chủ yếu là các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc; Lào; Ấn Độ; Hồng Kông;  Hà Lan; Nhật Bản; Hoa Kỳ; Ai Cập…

Xuất khẩu năm 2017 tuy tăng trưởng nhưng vẫn chưa thực sự vững chắc, hiệu quả chưa cao; còn phụ thuộc vào nguồn hàng ngoại tỉnh và thị trường ngoài nước như tinh bột sắn, hạt tiêu, sản phẩm gỗ...

Quy mô xuất khẩu vẫn còn nhỏ so với tiềm năng và yêu cầu phát triển; kim ngạch xuất khẩu bình quân theo đầu người vẫn đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước.

TAGS :