Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Ngành ngân hàng hỗ trợ các tỉnh chịu thiệt hại mưa lũ

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền núi Bắc Bộ chịu thiết hại do mưa lũ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Theo đó, các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng được vay mới khôi phục sản xuất sau lũ.

Các tổ chức này cũng cần thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng theo các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

NHNN chi nhánh các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người dân, đồng thời báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành trên địa bàn về NHNN.

Hưởng ứng sự vận động của Thống đốc NHNN, cán bộ, viên chức ngành ngân hàng và các ngân hàng thương mại nhà nước ngay lập tức tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ trong toàn ngành để tổ chức thăm hỏi đối với các gia đình bị thiệt hại. Tổng số tiền ủng hộ tính đến thời điểm hiện tại là hơn 12,3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng lại trường, hỗ trợ các hộ gia định có nhà bị sập...

TAGS :