Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Ngành Công Thương Hậu Giang: Hiệu ứng tích cực từ cải cách hành chính

2 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Hậu Giang có nhiều khởi sắc, trong đó ngành Công Thương có đóng góp quan trọng. Đặc biệt, việc chủ động, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính (CCHC), kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp (DN) đã tạo hiệu ứng tích cực.

Theo ông Nguyễn Văn Thậm - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang - thực hiện CCHC theo cơ chế một cửa, từ đầu năm đến nay, Sở đã nhận 122 hồ sơ và hơn 90% hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. Sở cũng tiếp nhận 301 văn bản đến; ban hành 123 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý ngành...

Trong 2 tháng đầu năm, Sở còn làm tốt công tác quản lý thương nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện, hạn chế kinh doanh và cấp 6 giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu, 12 giấy chứng nhận kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) cho DN. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý, sử dụng điện, nước tại Dự án “Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu dân cư 586)”, làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về triển khai

Bên cạnh đó, Sở đã quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và đã được UBND tỉnh phê duyệt; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 và đang trình Bộ Công Thương phê duyệt Hợp phần I theo quy định; Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Với sự quyết liệt chỉ đạo, CCHC, 2 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 3.646 tỷ đồng, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước

(cùng kỳ năm 2017 đạt 3.281 tỷ đồng). Đối với xuất khẩu, kim ngạch đạt gần 120 triệu USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực gồm: Lúa gạo, thủy sản, dệt may và da giày…

Đặc biệt, việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 25 nhà đầu tư thực hiện 26 dự án với 18 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 1.458,8 tỷ đồng. Riêng với các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý đã có 41 nhà đầu tư thực hiện 48 dự án, tổng mức thu hút đầu tư trong nước đạt 68.173 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài đạt 763,7 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Thậm cho biết, kết quả khả quan của những tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để ngành Công Thương tăng tốc, hướng tới đạt và vượt mục tiêu trong năm 2018. Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chủ động nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN. Đặc biệt, theo kế hoạch của UBND tỉnh, tháng 4/2018, Hậu Giang sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công. Khi đó, Sở Công Thương tỉnh sẽ cử cán bộ về trung tâm 1 năm để giải quyết thủ tục hành chính cho DN và người dân, giúp quá trình này thuận lợi hơn.

TAGS :