Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Lợi nhuận của Thủy sản số 4 tăng mạnh nhờ xuất khẩu vào Mỹ

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Thủy sản số 4

Lợi nhuận của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tăng tới 382% trong quý II/2018 và tăng 142% trong nửa đầu năm 2018.
Công ty CP Thủy sản số 4 vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2018 với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần quý II/2018 của công ty đạt 243 tỷ đồng, tăng 87% so với quý II/2017. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh tới 121%, lên 210 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 7%, xuống còn gần 33 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ các khoản chi phí của công ty đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 30%, xuống còn 12,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 18% và 37%.

Sau khi trừ các chi phí, công ty lãi ròng 5,4 tỷ đồng, tăng 382% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy sản số 4 đạt 7.892 tỷ đồng, tăng 142%.

Theo giải trình của ban lãnh đạo công ty, năm nay công ty đã xuất bán hàng vào thị trường Mỹ với mức thuế suất tốt, giá bán vào thị trường Mỹ cao. Thêm vào đó, công ty có vùng nuôi nên chủ động được nguồn nguyên liệu, không bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu đầu vào. Những yếu tố trên đã giúp gia tăng lợi nhuận của công ty.

                                                                                                           (Theo báo Hải quan)

TAGS :

thuy-san xuat-khau xuat-khau-my