Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt hơn 17 tỷ USD

                                  

Vinanet - Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Sáu ước đạt 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2016, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 12,8%.
Hầu hết các ngành hàng đều có sự gia tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị như gạo,thủy sản, hàng rau quả, chè, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ…
Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng rau quả với mức tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng Sáu ước đạt 283 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD. Theo đó, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, chiếm tới 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.
Ngành hàng cao su cũng có sự gia tăng mạnh, so với cùng kỳ năm 2016, ngành hàng cao su tăng 5% về khối lượng và tăng 58,6% về giá trị. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng Sáu đạt 100.000 tấn với giá trị đạt 158 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm nay ước đạt 462.000 tấn và 867 triệu USD.
Ngành lúa gạo tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng trong vài tháng gần đây và có mức tăng 6,3% về khối lượng và tăng 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng Sáu ước đạt 413.000 tấn với giá trị đạt 182 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm nay ước đạt 2,8 triệu tấn và 1,2 tỷ USD.
Lĩnh vực thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay cũng đã đóng góp khoảng 3,5 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành, so với cùng kỳ năm 2016, thì giá trị ngành thủy sản cũng tăng khoảng 14,1%. Cụ thể, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Sáu ước đạt 653 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm nay ước đạt 3,5 tỷ USD.
Vươn lên vị trí ngành hàng có đóng góp nhiều nhất trong kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành, lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm ước đạt giá trị khoảng 3,6 tỷ USD tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng Sáu đạt khoảng 609 triệu USD.
Bên cạnh một số ngành hàng có sự gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, một số ngành hàng cũng có sự sụt giảm đáng kể như sắn và sản phẩm sắn giảm 7,6% về khối lượng và giảm 11,8% về giá trị, ngành tiêu mặc dù tăng 18,3% về khối lượng nhưng giảm đến 16,8% về giá trị….
                                                                                                                                     Nguồn: vietnamplus.vn

TAGS :

nong-san thuy-san xuat-khau