Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Ít nhất có 5 chỉ tiêu sẽ tăng trưởng kinh tế vượt mức Quốc hội đề ra

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức hội thảo “Đảm bảo tính nhất quán trong điều chỉnh chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng” nhằm bàn về các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ về tăng trưởng bền vững; nguyên tắc, quy trình điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính nhất quán với mục tiêu bao trùm là tăng trưởng kinh tế.  

Theo Ban tổ chức, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách trong hàng loạt các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 nhằm tạo đà cho một giai đoạn phát triển kinh tế ổn định ở mức cao và bền vững trong những năm sau. 

Theo đó, khâu đột phá được xác định là quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin và sự hưng phấn cho các doanh nghiệp để mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối tượng được tập trung ưu tiên là khu vực kinh tế tư nhân, vốn còn nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác. 

Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, nguồn lực vật chất của Chính phủ hiện nay đang hạn chế, vì thế cần tìm cách thúc đẩy những lĩnh vực kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển mà hiện đang bị cản trở bởi môi trường chính sách không thuận lợi, ví dụ như: các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, dựa nhiều vào công nghệ trong nền kinh tế số. 

Việc gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, loại bỏ các rào cản không cần thiết và chuyển tư duy quản lý từ kiểm soát sang quản lý rủi ro nếu được thực hiện hiệu quả thì sẽ có tác động lớn đối với kích thích tăng trưởng kinh tế; đồng thời, những kiến nghị chính sách mới, ví dụ như: Dự luật sửa đổi 5 luật thuế cần phải đảm bảo không tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

Ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT cho rằng, vừa qua để thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. 

Việc ban hành chỉ thị này nhằm huy động tối đa nỗ lực chung của toàn nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%, nhưng phải đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Theo đó, có 3 nhóm giải pháp chính đã được đề ra, gồm: nhóm giải pháp nền tảng là điều hành chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt; nhóm giải pháp thúc đẩy nhằm tận dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo, kích thích phát triển du lịch, tăng dịch vụ, đẩy mạnh các nguồn vốn đầu tư; nhóm giải pháp dài hạn sẽ giúp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đây là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài.

Ông Phương cho biết, kết quả thực hiện sau khi Chỉ thị 24 được ban hành có nhiều khởi sắc. Hiện nay chưa có kết quả phát triển kinh tế tháng 9 và quý 3 nhưng sau quý, 2 nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc, tăng trưởng kinh tế quý 2 đã vượt quý 1 trên 1%, nhiều chỉ số khác ổn định, mang tính hỗ trợ, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, chỉ số tài chính tiền tệ đảm bảo, tín dụng tăng trưởng trên 10% trong 8 tháng. 

Đặc biệt, chỉ số tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo rất ấn tượng với trên 10%, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô, khai khoáng. Ngành nông nghiệp, dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn. Bên cạnh đó, chỉ số XNK có kết quả ấn tượng, XK tăng 18% và NK là 22%, nhập siêu đang trong tầm kiểm soát và đáng chú ý là tỷ lệ NK nguyên phụ liệu để sản xuất rất lớn cho thấy nền sản xuất đang tăng trưởng tốt.  

Từ những kết quả trên, ông Trần Quốc Phương cho rằng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Quốc hội đề ra đã được Chính phủ quyết tâm thực hiện sẽ có khả năng đạt được, ít nhất có 5 chỉ tiêu sẽ vượt mức Quốc hội đề ra. 

TAGS :