Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ

Gỗ là mặt hàng được sản xuất và tiêu thụ mạnh ở Việt Nam, do đó đây cũng là đối tượng vận chuyển phổ biến trong ngành vận tải. Việc vận chuyển mỗi dạng gỗ đều có những quy định riêng. Bài viết hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về những quy định này

Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ

Việc quản lý hàng gỗ trong quá trình vận chuyển có liên đới đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhua. Do đó ,việc vận chuyển gỗ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Tất cả các loại gỗ khi được vận chuyển xa đều cần phải có chứng từ, văn bản rõ ràng. Nếu không có thủ tục chứng minh đây là gỗ hợp pháp thì bạn có thể bị bắt, bị xử phạt trong quá trình vận chuyển.

Thủ tục vận chuyển gỗ của Việt Nam được quy định trong các văn bản của Bộ Nông Nghiệp, cục giao thông đường bộ, cục kiểm lâm và nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Dưới đây là một số thủ tục vận chuyển các loại gỗ phổ biến. 
Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ rừng trồng

Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. Theo đó, việc vận chuyển gỗ rừng trồng cần được có các loại hồ sơ bao gồm :

+ Lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp.

+ Gỗ có dấu búa của chi cục kiểm lâm– Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch.
Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ đã qua sử dụng

Tại chương II, QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔn Ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất,kinh doanh gỗ và lâm sản nếu rõ: “Trườnghợp là hàng mộc đã qua sử dụng thì không cần xuất trình giấy tờ gì”.
Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ sưa

Gỗ sưa thuộc danh mục gỗ đặc biệt quý hiếm. Trong điều 11. Quy định về cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt có nếu rõ.

1. Khi vận chuyển thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIA và động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB theo khoản 8 Điều 1 phải có giấy phép vận chuyển đặc biệt.

2. Giấy phép vận chuyển đặc biệt do Chi cục Kiểm lâm sở tại cấp và được quyền gia hạn giấy phép.

3. Thủ tục cấp giấy phép: Chủ hàng có công văn hoặc đơn đề nghị cấp giấy phép vậnchuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm sở tại, trong đó nêu rõ nguồn gốc, khối lượng,số lượng, chủng loại gỗ và lâm sản, nơi đi, nơi đến, thời gian, phương tiện vậnchuyển kèm theo chứng từ gốc về nguồn gốc gỗ, lâm sản. 

Chi cục kiểm lâm xem xét nếu đầy đủ hồ sơ chứng từ thì cấp ngay giấy phép vậnchuyển đặc biệt, nếu chưa đủ thì hướng dẫn cho khách hàng bổ sung để chậm nhất trong vòng 10 ngày chủ hàng được cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.
Hướng dẫn thủ tục vận chuyển gỗ tròn

Theo Điều 7: Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của quyết định số 59/2005/QĐ-BNN (ban hành ngày 10/10/2005) Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản thì khi vận chuyển gỗ tròn cần phải có:

– Hóa đơn bán hàng hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu là vận chuyển nội bổ thì phải trình phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức.

– Phải có lý lịch gỗ rõ ràng do tổ chức lập: gỗ phải có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Nếu gỗ không đủ chuẩn đóng dấu búa thì phải có biên bản kiểm tra được cấp bởi cơ quan kiểm lâm tại nơi khai thác gỗ.

TAGS :