Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Hoạt động XNK tại Gia Lai và Kon Tum tăng mạnh cả về kim ngạch và số thu

Theo báo cáo của Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, tính đến ngày 31/10, tổng số thu nộp ngân sách của đơn vị đã đạt trên 437 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 130% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao là 190 tỷ đồng và đạt 80% so với chỉ tiêu phấn đấu là 540 tỷ đồng

 

Ước đến 31/12 số thu nộp ngân sách của đơn vị đạt 485 tỷ đồng, vượt 155% chỉ tiêu pháp lệnh giao và đạt 90% chỉ tiêu phấn đấu.

Theo Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại đơn vị trong những tháng đầu năm trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tăng trên cả hai chỉ tiêu là kim ngạch và số thu nộp ngân sách. Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cho phép nhập khẩu mặt hàng gỗ qua các cửa khẩu phụ, lối mở. Bên cạnh đó các dự án đầu tư cũng phát sinh nhiều so với cùng kỳ năm 2016, đang trong giai đoạn nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến 31/10 đạt gần 338 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó xuất khẩu đạt 65,5 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu đạt 272 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016. 

Kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 2016 là do phát sinh mặt hàng gỗ nguyên liệu, gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở, bên cạnh đó mặt hàng cao su, cà phê, năng lượng điện cũng tăng cao. Mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum cũng tăng cao. 

Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại giảm mạnh do phía Campuchia không cho phép nhập khẩu mặt hàng xăng dầu qua cửa khẩu đường bộ. Cùng với đó, các dự án đầu tư bên Lào cũng đã đi vào hoàn thiện nên chủ yếu chỉ xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng.

Ước tính đến cuối năm 2017 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 381 triệu USD.

TAGS :