Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý thông tin thị trường EU và phát triển thương hiệu

Nằm trong khuôn khổ tài trợ của Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), trong 2 ngày 15 và 16/6, tại Đà Nẵng, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức "Chương trình đào tạo kỹ năng thu thập, xử lý thông tin thị trường EU" và phát triển thương hiệu cho hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu khu vực miền Trung.

Chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp có những kỹ năng cần thiết để tạo dựng thương hiệu và phát triển bền vững, cũng như những kỹ năng cơ bản để xâm nhập thị trường châu Âu (EU).

Tại khóa tập huấn, các doanh nghiệp đã được hướng dẫn những kỹ năng để phát triển thương hiệu qua mạng xã hội như tiếp cận về thương hiệu dưới góc độ hội nhập, vấn đề bảo vệ thương hiệu, truyền thông thương hiệu và tận dụng mạng xã hội quảng bá thương hiệu; đào tạo về kỹ năng thu thập, xử lý thông tin thị trường EU như thu hẹp thị trường từ hậu quả suy thoái và xu hướng gia tăng các rào cản trong xuất khẩu, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới, xác định mục đích và nhu cầu nghiên cứu thị trường, các phương pháp nghiên cứu, các kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, các học viên cùng các chuyên gia đầu ngành về thương hiệu, quản trị thương hiệu và phát triển thị trường đã cùng trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình xây dựng thương hiệu cũng như cách tiếp cận thị trường EU phù hợp nhất.

TAGS :

chau au eu xuat khau xuat khau eu