Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Hà Nội tập trung giải pháp, đẩy mạnh xuất khẩu

Kế hoạch số 89/KH-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (XK) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 vừa ban hành. Theo đó, 10 giải pháp sẽ được Hà Nội tập trung triển khai.

 

Hà Nội tập trung giải pháp, đẩy mạnh xuất khẩu
 

Kế hoạch số 89/KH-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (XK) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 vừa ban hành. Theo đó, 10 giải pháp sẽ được Hà Nội tập trung triển khai.

Doanh nghiệp dệt may vẫn thiếu đơn hàng
Theo Sở Công Thương Hà Nội, năm 2016, kim ngạch XK trên địa bàn đạt 10.635 triệu USD, tăng 1,5% so với năm 2015 (thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch tăng 7 - 8%).

Nguyên nhân là do nhiều nhóm mặt hàng giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, đối với nhóm hàng dệt, may ước đạt 1.404 triệu USD, giảm 5,7%; nhóm linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi đạt 1.291 triệu USD, giảm 2,7%; nhóm hàng nông sản đạt 889 triệu USD, giảm 8,4%.

Ngoài những nguyên nhân ảnh hưởng riêng tới từng nhóm mặt hàng, còn có nguyên nhân tác động chung tới việc giảm kim ngạch XK của thành phố như, tác động từ tình hình chính trị và kinh tế thế giới, chính sách tỷ giá và lãi suất, tăng các yếu đầu vào và từ chính nội tại DN.

Dự báo, năm 2017, kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động XK của Việt Nam. Trong nước, nợ xấu chưa được xử lý triệt để, cản trở mục tiêu giảm lãi suất cho doanh nghiệp (DN), lương tối thiểu năm 2017 tăng thêm 7,3% và chi phí vận tải tăng làm tăng chi phí sản xuất - kinh doanh, giảm sức cạnh tranh của DN XK… Đối với Hà Nội, tỷ lệ điều tiết ngân sách điều chỉnh giảm từ 42% còn 35% sẽ hạn chế về nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước những khó khăn trên, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch XK hàng hóa năm 2017 trên địa bàn thành phố tăng 4,5% so với thực hiện năm 2016, tổng kim ngạch XK khoảng 11.100 triệu USD, trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh XK trên địa bàn thành phố vừa được ban hành sẽ tập trung vào 10 giải pháp chủ yếu. Cụ thể, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh… Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, XK. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn. Nâng cao sức cạnh tranh cho DN, nhà sản xuất. Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các DN sản xuất hàng XK. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh XK…

Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - giao các Sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh hải quan, thuế, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tiến tới “một cửa liên thông điện tử”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và DN sản xuất, XK. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng…

TAGS :

ha noi Hà Nội tập trung giải pháp xnk xuat khau xuat khau ha noi đẩy mạnh xuất khẩu