Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Hà Nội: Lắp camera an ninh tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lắp đặt hệ thống camera an ninh cho toàn bộ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo đó, thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu của dự án; tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị; tư vấn quản lý dự án và mua sắm, lắp đặt thiết bị.

UBND TP giao Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng) theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu được phê duyệt theo kế hoạch, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám có trách nhiệm rà soát toàn bộ các điều kiện phải tuân thủ đối với hợp đồng trọn gói, kiểm tra, xác định giá gói thầu theo đúng quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định liên quan.

Đồng thời, Trung tâm cũng tiến hành giám sát các nhà thầu thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian yêu cầu. Những trang thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung phải được thực hiện đúng quy định của UBND thành phố.

                                                                                                                                    B.HÂN

TAGS :

Di-tich lich-su quoc-tu-giam van-mieu