Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Doanh nghiệp chưa hết khó

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm. Theo đó, bên cạnh số doanh nghiệp (DN) thành lập mới tăng mạnh về số lượng và quy mô, số DN tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 7 tháng đầu năm cả nước có thêm 72.953 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số DN và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Ghi nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 7 tháng đầu năm cho thấy, tất cả các vùng trên cả nước đều có số DN đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc có 3.099 DN, tăng 26,5%; Tây Nguyên 1.866 DN, tăng 21,3%; Đồng bằng sông Hồng 22.304 DN, tăng 15,4%; Đồng bằng sông Cửu Long 5.175 DN, tăng 14,1%; Đông Nam bộ có 30.579 DN, tăng 11%; khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 9.933 DN đăng ký mới, tăng 10,9%.

Cùng với số DN thành lập mới, số DN quay trở lại hoạt động sau một thời gian tạm ngừng 7 tháng đầu năm là 17.502 DN, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2016. Số DN quay trở lại hoạt động cũng tăng trong nhiều ngành và trong tất cả các vùng trên cả nước.

Tuy nhiên, số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và số DN ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 7 tháng đầu năm có 15.866 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 27.408 DN, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Các DN đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc không có thời hạn xuất hiện ở hầu hết các ngành nghề và khu vực. Theo đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có 6.274 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,7 % so với cùng kỳ năm 2016 và DN tạm ngừng kinh doanh không có thời hạn là 27.408 DN, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 92,4% DN giải thể trong 7 tháng đầu năm 2017 là DN siêu nhỏ, có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Nhìn vào bức tranh DN 7 tháng đầu năm, các chuyên gia kinh tế cho rằng, DN thành lập mới tăng mạnh về cả số lượng, quy mô cho thấy, môi trường kinh doanh đã được cải thiện theo hướng tích cực. Tuy nhiên, số lượng DN ngừng hoạt động, chờ giải thể vẫn tăng mạnh, trong đó đa số là các DN nhỏ và siêu nhỏ. Điều đó cho thấy, khu vực DN nhỏ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các chính sách ưu đãi về vốn, thị trường. Do đó, thời gian tới, cần có những giải pháp cụ thể hỗ trợ khu vực DN này.

 

TAGS :