Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Điện thoại, máy tính giúp Việt Nam tiếp tục xuất siêu

Tiếp đà tặng dư thương mại, nửa đầu tháng 10 Việt Nam tiếp tục xuất siêu hơn 700 triệu USD, nâng con số xuất siêu tính từ đầu năm lên hơn 1 tỷ USD.

 

Thông tin mới được Tổng cục Hải quan công bố trong nửa đầu tháng 10, cả nước xuất khẩu lượng hàng hóa đạt trị giá kim ngạch 8,951 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu  năm đến 15/10 đạt 163,249 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu nửa đầu tháng 10 đạt 8,244 tỷ USD, nâng tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu tính từ đầu năm đạt 162,162 tỷ USD.

Như vậy, đến 15/10, cả nước đã xuất siêu đạt gần 1,09 tỷ USD.

Đáng chú ý, chỉ trong nửa đầu tháng 10 có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá kim ngạch 1 tỷ USD trở lên là: Điện thoại và linh kiện đạt 2,488 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt 1,105 tỷ USD; dệt may đạt 1,027 tỷ USD.

Dù đạt trị giá kim ngạch cao hơn dệt may trong 15 ngày đầu tháng 10, tuy nhiên tinh chung từ đầu năm, máy vi tinh, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn đứng thứ 3 với trị giá kim ngạch 19,641 tỷ USD; sau điện thoại và linh kiện (33,981 tỷ USD); dệt may 20,232 tỷ USD).

Trong khi đó lĩnh vực nhập khẩu có 2 nhóm hàng “tỷ USD” trong nửa đầu tháng 10 là máy vi tinh, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,451 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,206 tỷ USD. Đây cũng là 2 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất tình từ đầu năm đến 15/10 với trị giá kim ngạch đạt trên 20 tỷ USD. Trong đó, máy vi tinh, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 28,686 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 26,577 tỷ USD.

TAGS :