Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

CPI giảm hai tháng liên tiếp

Sau 6 tháng đầu năm, CPI mới chỉ tăng 0,2% so với cuối năm ngoái

                                

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chứng kiến tháng giảm thứ hai liên tiếp khi CPI tháng 6/2017 tiếp tục giảm 0,17%.

Trong tháng 5, CPI đã giảm 0,53% so với tháng trước.

So với cuối năm 2016, CPI tháng 6 tăng 0,2% và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, có ba nhóm hàng giảm so với tháng trước, gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,59%), nhóm giao thông (giảm 0,71%), nhóm bưu chính viễn thông (giảm 0,01%). Như vậy, CPI tháng này giảm chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh gần đây nhất của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Lĩnh vực có chỉ số giá tăng mạnh nhất trong tháng 6 là nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,53%. Nhóm này bao gồm tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng.

Dù vậy, tính bình quân 6 tháng đầu năm nay, CPI vẫn tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 6/2017 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 6/2017 tăng 0,25% so với tháng trước; tăng 3,16% so với tháng 12/2016; tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. 

Còn chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; giảm 0,11% so với tháng 12/2016 và tăng 1,50% so với cùng kỳ năm 2016.

                                                                                                                                         Nhật Duy

TAGS :

chi-so-tieu-dung CPI CPI-giam