Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Chủ động tìm đầu ra cho vải thiều

Thời tiết năm nay thuận lợi cho cây vải ra hoa, tạo quả và dự báo, vải thiều Hải Dương sẽ cho năng suất cao. Trước tình hình đó, Sở Công Thương Hải Dương đã chủ động các biện pháp xúc tiến tìm đầu ra cho qua vải niên vụ 2018. 

Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu 

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương - cho biết, Hải Dương là quê hương của vải thiều Thanh Hà nổi tiếng. Diện tích trồng vải hàng năm của tỉnh duy trì khoảng 11.000 ha; sản lượng vải quả từ 40.000 đến 50.000 tấn/ năm; thời vụ thu hoạch từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 hàng năm. 

Những năm qua, tỉnh Hải Dương tập trung chỉ đạo phát triển các vùng trồng vải chất lượng cao, an toàn. Toàn tỉnh đã xây dựng được 36 mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 252 ha, trong đó, 151 ha được chứng nhận với sản lượng trên 1.500 tấn. Ngoài ra, trên 2.000 ha vải an toàn sản xuất theo hướng VietGAP với sản lượng gần 20.000 tấn. 

Không chỉ tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hải Dương đã triển khai sản xuất quả vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ và Australia, với 13 mã, diện tích trên 130 ha, sản lượng gần 700 tấn. Ngoài ra, quả vải của Hải Dương còn được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Malaysia và một số nước thuộc châu Âu. 

Hứa hẹn vụ bội thu 

Ông Phạm Thanh Hải cho hay, năm 2018, với điều kiện thời tiết thuận lợi, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với trình độ thâm canh ngày càng cao của nông dân... nên sản lượng quả vải của tỉnh dự báo đạt khoảng 50.000 tấn, riêng vải thiều Thanh Hà đạt khoảng 25.000 tấn. 

Nhằm xúc tiến tiêu thụ vải thiều niên vụ 2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sở, ban, ngành trong tỉnh; siêu thị, trung tâm thương mại, hiệp hội doanh nghiệp… về việc phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ quả vải. 

Theo đó, Sở Công Thương Hải Dương đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối cung, cầu tiêu thụ quả vải ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác thu mua, tiêu thụ tại địa phương và xuất khẩu; hỗ trợ tỉnh và doanh nghiệp đưa quả vải vào bán tại siêu thị, hệ thống phân phối lớn tại địa bàn. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin về sản lượng, thời vụ, danh sách các đầu mối thu mua; dự báo nhu cầu tiêu thụ quả vải tại địa bàn; hỗ trợ tỉnh Hải Dương kết nối với doanh nghiệp có năng lực để xuất khẩu quả vải vào những thị trường mới; tuyên truyền chính sách hỗ trợ, khuyến khích tiêu thụ quả vải của tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương. 

Sở Công Thương cũng đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là những tỉnh có biên giới với Trung Quốc phối hợp với Sở Công Thương và ngành chức năng của Hải Dương, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giải quyết thủ tục hành chính, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu quả vải một cách nhanh chóng, thuận lợi. 

TAGS :