Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Chính phủ Australia đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành logistics

Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 200.000 nhân viên chuyên nghiệp trong tổng số gần 1 triệu người. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành logistics đang được Chính phủ Australia hỗ trợ tích cực cho Việt Nam. 

 

Việt Nam hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp (DN) tham gia cung cấp dịch vụ logistics nhưng nguồn nhân lực này chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành, thiếu cả số lượng và chất lượng.

Theo mục tiêu phát triển ngành logistics đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành logistics từ 15-20%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GDP từ 8-10%/năm; tỷ lệ thuê ngoài 50-60%; chi phí logistics tương đương 16-20%; xếp hạng chỉ số năng lực quốc gia từ 50 trở lên. Nhu cầu sử dụng nhân lực đến năm 2025 của ngành khoảng 300.000 nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin (ICT) và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0, trong số khoảng 1,2 triệu người hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực ngành logistics chưa theo kịp tiến độ phát triển của logistic thế giới. Trình độ tiếng Anh nghiệp vụ logistics còn hạn chế, chỉ khoảng 4% nhân lực thông thạo tiếng Anh nghiệp vụ, 30% các DN phải đào tạo lại nhân viên.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, lĩnh vực logistics mới chỉ có 22 trường đào tạo trên tổng số hàng ngàn trường cao đẳng, trung cấp, chỉ đáp ứng được 3% nhu cầu nhân lực. "Việc gắn kết với DN trong đào tạo là một trong 3 giải pháp quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam và ngành logistics được chọn làm thí điểm để có thể áp dụng cho nhiều ngành khác sau này" - tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Bà Karen Lanyon - Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Australia sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong cải cách giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam đặc biệt là ngành logistics. Thông qua Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực - thuộc Chương trình Hợp tác phát triển Australia - Việt Nam, Chính phủ Australia hợp tác với Chính phủ Việt Nam ra mắt Ban tư vấn đào tạo ngành logistics (thuộc Chương trình Aus4Skills) nhằm thúc đẩy DN tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ban tư vấn sẽ học hỏi những kinh nghiệm của Australia trong phát triển giáo dục nghề nghiệp đồng thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh thực tế đào tạo của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy sự tham gia chủ động hơn của cộng đồng DN trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt là ngành logistics.

"Australia là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với sự tham vấn với các ngành, DN. Mô hình này rất quan trọng không chỉ với Australia mà cả Việt Nam khi chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, của DN. Cả hai quốc gia đều cần một lực lượng lao động có kiến thức và kỹ năng đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế trong hiện tại và tương lai" - bà Karen Lanyon nhấn mạnh. 

TAGS :