Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Bộ Công Thương thực hiện 2/3 kế hoạch cắt giảm thủ tục hành chính trong quý III

Bộ Công Thương vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt để rà soát tổng thể các thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh để lên phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm.

Tổ công tác này bao gồm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Chánh Văn phòng Bộ.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương là một trong những Bộ quản lý nhiều lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện (28 lĩnh vực). Tất cả các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện đều phải có TTHC để thực hiện quản lý nhà nước. 

Hiện, Bộ Công Thương quản lý 443 TTHC, tuy nhiên, theo cách tính TTHC thì một loại giấy chứng nhận sẽ có từ 3 đến 4 thủ tục gồm cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi... do đó, trên thực tế Bộ chỉ quản lý trên 100 dịch vụ công.

Năm 2017 Bộ Công Thương đã thực hiện cuộc cải cách mạnh mẽ về TTHC, Bộ đã ban hành kế hoạch bãi bỏ và đơn giản hóa 123/443 thủ TTHC, thực hiện ngay trong năm 2017, chiếm gần 30% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Theo chương trình Xây dựng pháp luật năm 2017, trong Quý III/2017 Bộ sẽ thực hiện xong 2/3 kế hoạch xây dựng văn bản, đồng nghĩa với việc thực hiện 2/3 kế hoạch cắt giảm TTHC năm 2017 và chắc chắn các đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành 100% kế hoạch.

Liên quan đến việc hiện đại hóa giải quyết TTHC, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang nỗ lực thúc đẩy tích cực việc hiện đại hóa TTHC. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ nâng tất cả các thủ tục lên cấp độ 3 và cấp độ 4 trong năm 2017. Dự kiến, hết Quý III Bộ sẽ hoàn thành 70% kế hoạch và Quý IV sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát xong các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương cập nhật đến tháng 8/2017 để chuẩn bị đề xuất với Bộ trưởng các phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm. 

Được biết, danh mục rà soát của Bộ Công Thương gồm 25 ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí; sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); giám định thương mại; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá; kinh doanh rượu…. 

TAGS :