Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Australia tiếp tục gia hạn ban hành Báo cáo CBPG tháp gió Việt Nam

Thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF) được gia hạn đến chậm nhất là ngày 13/12/ 2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 6/1/2018.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương): Ngày 1/12 vừa qua, ADC thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo số 2017/174 về việc gia hạn (lần 3) thời gian ban hành SEF và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm tháp gió NK từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, để có thêm thời gian cho các bên liên quan bình luận về Báo cáo thẩm tra nhà XK mà ADC mới ban hành ngày 28/11/2017 và để ADC có thể kiểm tra đầy đủ khẳng định về thiệt hại của các bên liên quan, thời hạn để Ủy viên ADC ban hành SEF được gia hạn đến chậm nhất là ngày 13/12/2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 6/1/2018.

Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 8/6/2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra vụ việc (Thông báo số 2017/78). Theo đó, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26/9/2017 và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10/11/2017. 

Ngày 7/8/2017, ADC đã ra thông báo tạm thời (Thông báo CBPG số D60REP 405) về việc chưa áp dụng biện pháp CBPG sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) NK từ Việt Nam. ADC đã hai lần ra thông báo gia hạn thời gian ban hành các báo cáo này vào các ngày 7/9/2017 và ngày 2/11/2017.

Trong vụ việc điều tra CBPG này, nguyên đơn là Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

Giai đoạn điều tra bán phá giá là 1/1/2015 – 31/12/2016. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ 1/1/2013 đến nay. Biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

TAGS :