Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Australia ra gia hạn Báo cáo cuối cùng trong vụ điều tra CBPG dây thép dạng cuộn nhập khẩu

Ngày 12/12/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra Thông báo số 2017/179 về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam

Sản phẩm bị điều tra: dây thép dạng cuộn gồm mã HS: 7213.91.00.44, 7227.90.90.02 và 7227.90.90.42 (sản phẩm này đang không phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Australia). Nguyên đơn: Công ty OneSteels​.

Trước đó, theo trình tự, ngày 7/6/2017, ADC đã ra thông báo khởi xướng điều tra. Ngày 27/10/2017, ADC công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu và thời hạn để các bên gửi ý kiến bình luận đối với bản báo cáo này là ngày 16/11/2017. Tuy nhiên ADC đã gia hạn thời hạn gửi ý kiến bình luận đến ngày 24/11/2017 theo đề nghị của các bên liên quan. ADC cho biết đã nhận được ý kiến bình luận của nguyên đơn trong đó có một số vấn đề phức tạp cần xem xét kỹ lưỡng.

Theo đó, để có thêm thời gian xem xét các bình luận của các bên liên quan đối với Báo cáo về dữ kiện trọng yếu mà ADC công bố ngày 27/10/2017, thời hạn để các bên liên quan cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia - Paliarmentary Secretary được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 25/01/2017, trừ khi cuộc điều tra này kết thúc sớm hơn.

TAGS :