Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

2 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu phân bón giảm cả lượng và giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 tháng đầu năm 2018, khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu ước đạt 500 nghìn tấn và 137 triệu USD, giảm 35,1% về khối lượng và giảm 33,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, khối lượng phân bón nhập khẩu các loại trong tháng 2 năm 2018 đạt 212 nghìn tấn với giá trị 57 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt 500 nghìn tấn và 137 triệu USD, giảm 35,1% về khối lượng và giảm 33,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 27 nghìn tấn với giá trị đạt 7 triệu USD; phân SA ước đạt 117 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 15 triệu USD.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn phân bón nhập khẩu trong tháng 1 năm 2018 chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm tới 31,2% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này, giảm 27,5% về khối lượng và 17,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 1 năm 2018, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh nhất là thị trường Malaysia, tiếp đến là Nauy và Hoa Kỳ. Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón giảm mạnh nhất là thị trường Nga (giảm 86,3%).

TAGS :