Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Tôm hùm bông

Còn hàng

Liên hệ

Tôm hùm bông, tên khoa học Panulirus ornatus (tên trong tiếng Anh bao gồm tropical rock lobster,ornate rock lobster, ornate spiny lobstervà ornate tropical rock lobster là một loài tôm rồng ăn được với 11 giai đoạn ấu trùng không thể nuôi nhốt thành công được.

Tôm hùm bông, tên khoa học Panulirus ornatus (tên trong tiếng Anh bao gồm tropical rock lobster,ornate rock lobster, ornate spiny lobstervà ornate tropical rock lobster là một loài tôm rồng ăn được với 11 giai đoạn ấu trùng không thể nuôi nhốt thành công được.

Giới thiệu

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC