Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Cau non sấy khô

Còn hàng

Liên hệ

Cau sau khi thu hoạch được lựa chọn bỏ nhánh và loại bỏ cau không đạt chất lượng Cau được cho vào lò sấy  Cau non Thành phẩm Phân loại cau

Cau sau khi thu hoạch được lựa chọn bỏ nhánh và loại bỏ cau không đạt chất lượng

Cau được cho vào lò sấy 

Cau non

Thành phẩm

Phân loại cau

Giới thiệu

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC