Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Cau cắt lát khô

Còn hàng

Liên hệ

Cau cắt lát khô Type Dried Shape Slice Color Brown Moisture ...

Cau cắt lát khô

Type

Dried

Shape

 Slice

Color  

Brown

Moisture

10% max

Admixture

0.1% max

Purity

100% pure betel nuts

Packaging Details:

As customer’s request

Place of Origin

Vietnam

Brand Name

NAVALO

Giới thiệu

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC