Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Cau cắt lát khô

Còn hàng

Liên hệ

Cau cắt lát khô Type Dried Shape  Slice Color   Brown Moisture 10% max Admixture 0.1% max Purity 100% pure betel nuts Packaging Details: As customer’s request Place of Origin Vietnam Brand Name NAVALO

Cau cắt lát khô

Type

Dried

Shape

 Slice

Color  

Brown

Moisture

10% max

Admixture

0.1% max

Purity

100% pure betel nuts

Packaging Details:

As customer’s request

Place of Origin

Vietnam

Brand Name

NAVALO

Giới thiệu

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC