Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Cá măng biển

Còn hàng

Liên hệ

Cá Măng Biển (Chanos) là một loài cá cung cấp thực phẩm tương đối quan trọng tại nhiều quôc gia Đông Nam Á Châu và vùng Thái Bình Dương, nhất là Phi Luật Tân (tại quốc gia này món cá măng biển được xem là quốc túy). Cá thuộc họ...

Cá Măng Biển (Chanos) là một loài cá cung cấp thực phẩm tương đối quan trọng tại nhiều quôc gia Đông Nam Á Châu và vùng Thái Bình Dương, nhất là Phi Luật Tân (tại quốc gia này món cá măng biển được xem là quốc túy). Cá thuộc họ Chanidae và là loài duy nhất còn sót lại, trong khi 7 loài cá khác cùng họ đã bị tuyệt chủng.

Tên gọi của cá cũng có nhiều vần đề nên lưu ý:

Theo Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam (2008) thì tên chính thức của cá là cá Măng Sữa.

Theo “Danh Mục Cá Biển Xuất Khẩu” của Bộ Thủy Sản Việt Nam thì tên được dùng là cá Măng Biển.

Trong khi đó tên cá Măng tại Việt Nam còn được dùng để gọi một số loài cá khác hẳn, không liên hệ gì đến cá Măng Biển như:

Cá Măng, cá Măng Đậm = cá Măng Vẩy Vàng: Tên khoa học Elopichthys bambusa, thuộc ho. Cyprinidae, phân bố trong cùng sông Trung Hoa, Việt Nam.

Cá Măng Giả = Cá Măng Nhồng: Tên khoa học Luciobrama macrocephalus, cũng thuộc họ Cyprinidae

Cá Măng Rổ, tên gọi của Taxotes chatereus và một số loài cá khác trong họ Toxotidae.

Tại một số địa phương ở miền Trung Việt Nam, cá măng biển được gọi là cá chẽm.. nhưng tên này được chính thức dùng để gọi một loài cá biển khác: Lates calcarifer (Giant Seaperch, tên của FAO), họ Centropomidae.

Giới thiệu

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC